Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Ambitie

Het lokaal bestuur wil het centrum van Kampenhout uitbouwen tot een levendig en aangenaam dorpscentrum waar er plaats is voor allerlei activiteiten en voorzieningen. Het moet een plek zijn waar mensen willen wonen en elkaar spontaan kunnen ontmoeten.

We willen van Kampenhout een plek maken waar inwoners én bezoekers graag langskomen voor verschillende activiteiten en kunnen genieten van het waardevolle patrimonium en aangename verblijfsplekken. We willen bewoners en verenigingen stimuleren om hier initiatieven en activiteiten op te starten, waar iedereen elkaar op een fijne manier kan ontmoeten.

Het is belangrijk om onze dorpskern goed te verbinden met het omliggende, waardevolle open landschap en er goede en aangename verbindingen voor zachte weggebruikers (voetgangers, fietsers) naar de omliggende dorpskernen uit te bouwen.

Kampenhout-Centrum moet ook een aantrekkelijke stop worden voor recreatieve wandelaars en fietsers die het waardevolle omliggende landschap tussen Brussel, Mechelen en Leuven willen verkennen. Door nieuwe stromen door het centrum te brengen, willen we ook een nieuwe economische dynamiek tot stand brengen waar handel en horeca wel bij kunnen varen.

Acht kapstokken

Om deze ambitie te realiseren moeten we op verschillende beleidsdomeinen samen en parallel werken. Een integraal beleid is dan ook noodzakelijk. We bouwen de beleidsvisie op aan de hand van verschillende kapstokken die telkens focussen op een bepaalde thematiek.

Laat je stem horen

Sinds de start van het project organiseerden we al enkele inspraakmomenten. Heel wat inwoners ontdekten deze plannen bijvoorbeeld al tijdens de dialoogmarkt in de herfst van 2022.

Nu kan dat ook online: op dit platform kan je de acht kapstokken ontdekken en jouw suggesties doorgeven. Nadien volgt een evaluatie van alle suggesties en maken we een finaal plan op.

Ontdek de kapstokken

Lees de volledige beleidsvisie