Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

1. Een compacte dorpskern in de waardevolle open ruimte

In Kampenhout-Centrum bakenen we een gebied af waarbinnen een hogere bouwdichtheid mogelijk is en zelfs gestimuleerd wordt.

Binnen dit gebied kunnen meergezinswoningen voorzien worden. Geschakelde woningen worden er de norm. Op een beperkt aantal plaatsen kan een hoger aantal bouwlagen gerealiseerd worden. Het is ook het gebied waarbinnen nieuwe gemeenschaps- en handel- en horecavoorzieningen een plek krijgen.

Verdichting is echter geen excuus om niet op ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in te zetten. Elk verdichtingsproject zal dan ook steeds geƫvalueerd worden op basis van de juiste schaal en korrel, de relatie met de omliggende bebouwing en waardevolle open ruimte en het groen-blauw netwerk.

Buiten dit gebied blijven de bestaande mogelijkheden volgens de bestemming van het gewestplan bestaan, maar behouden we de bestaande lage bebouwingsdichtheid. Die is vastgelegd in de voorschriften van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Daar is immers bepaald dat er in de bestemde woonzones slechts twee woonlagen zijn toegelaten. Hoger bouwen is er in principe dus niet mogelijk.

Geef je feedback over deze kapstok

Ontdek de volgende kapstok

Overzicht van alle kapstokken