2. Een kern met typerende historische en dorpse kwaliteiten

Het is belangrijk dat Kampenhout zijn dorpse karakter niet kwijtraakt. We willen in eerste instantie de dorpse kwaliteiten benoemen en die voor de toekomst veiligstellen.

Dit gaat in de eerste plaats over het historische erfgoed, zoals de kerk en het Godshuis, maar ook enkele bijzondere herenhuizen (kasteel Van Bellinghen, Villa Lucie, Oude Pastorie, ...). Het lokaal bestuur wil dit waardevolle erfgoed maximaal behouden en er een passende invulling aan geven. Naast het erfgoed hebben we aandacht voor de dorpsensembles en de beeldkwaliteit. In het centrum is de structuur en typologie van het vroegere straatdorp nog behoorlijk goed bewaard gebleven en vinden we nog de typerende grondgebonden gekoppelde tweelaagse gezinswoningen. We willen die schaal en typologie maximaal behouden.

Ook het netwerk van voetwegen en de groene binnengebieden zijn een typerend onderdeel van Kampenhout dat we willen bewaren en versterken.

Geef je feedback over deze kapstok

Ontdek de volgende kapstok

Overzicht van alle kapstokken