Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

3. Een robuust en veerkrachtig groen-blauw netwerk

Typerend voor het dorp is de relatie tussen open ruimte en bebouwing. De open ruimte loopt als het ware tussen de bebouwing door tot in het dorpscentrum. Het is een kwaliteit die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van een landelijk dorpscentrum karakteriseert, maar ook zorgt voor verkoeling in de zomer en afvoer van overtollig regenwater bij hevige regenbuien. We willen er goed zorg voor dragen en waar mogelijk verder versterken.

We denken daarbij in de eerste plaats aan de verschillende tuinen en parken bij de waardevolle gebouwen en herenhuizen. We willen de tuinen en parken bij onze openbare gebouwen opwaarderen en voor het publiek openstellen als stillere plekken in het centrum of voor kleinschalige evenementen.

Er zijn ook vier groene binnengebieden die in woongebied gelegen zijn en dus mogelijk ontwikkelbaar zijn. Het lokaal bestuur wil die binnengebieden echter open houden en als publieke toegankelijk groene gebieden ontwikkelen. Ten slotte wil het lokaal bestuur ook inzetten op het aanplanten van verschillende lanen en het opvangen van hemelwater in open grachten en wadi’s.

Geef je feedback over deze kapstok

Ontdek de volgende kapstok

Overzicht van alle kapstokken