4. Ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen

Kampenhout-Centrum is het hoofddorp en de plek waar de diensten van het lokaal bestuur een onderkomen vinden. We willen de verschillende gemeenschapsvoorzieningen beter clusteren en optimaal op elkaar laten inspelen.

We doen dat in de eerste plaats door het gemeentehuis en de gemeentelijke diensten maximaal naar het kasteel van Bellinghen te verplaatsen. Een deel van de diensten, die meer als backoffice fungeren, krijgen een plek in de Grote Pastorie.

De bibliotheek in de Tritsstraat verhuist naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk op zo’n manier dat de religieuze functie van de kerk behouden kan blijven. Het toeristisch infopunt krijgt een plekje in en buiten Villa Lucie met daarnaast ruimte voor tentoonstellingen en recepties.

We willen de sociale cluster (OCMW, assistentiewoningen, Glazen zaal) beter bij het centrum betrekken door het gebouw meer doorwaadbaar te maken en een doorsteek vanaf het Gemeenteplein via de nieuw aan te leggen binnentuin te voorzien.

Geef je feedback over deze kapstok

Ontdek de volgende kapstok

Overzicht van alle kapstokken