5. Een aangename kern met ruimte voor handel en horeca

Het lokaal bestuur wil het centrum van Kampenhout levendiger maken door er ruimte voor handel en horeca te creëren.

Het is vooral de bedoeling om in de dorpskern horeca- en handelszaken te stimuleren met een beperkte vervoers- en parkeervraag, die zich in de eerste plaats op de inwoners van het dorpscentrum richten. Het lokaal bestuur voorziet een subsidie voor startende ondernemingen.

We zien enkele specifieke mogelijkheden voor het ontwikkelen van lokale handels- en horecazaken. We denken daarbij onder andere aan de herontwikkeling van de gemeentehuissite, een nieuwe invulling voor de site bpost en, specifiek voor de horeca, de noordzijde van het Gemeenteplein en het binnengebied aan de Tritsstraat.

Daarnaast zien we mogelijkheden langs de Haachtsesteenweg tussen de Kerkstraat en de Stationsstraat voor meer bovenlokale horeca en handelsactiviteiten die meer op autopassage gericht zijn, maar toch nog steeds een link met het dorpscentrum behouden.

Geef je feedback over deze kapstok

Ontdek de volgende kapstok

Overzicht van alle kapstokken