6. Een woonkern met ruimte voor bijkomende woningen

Een manier om het dorpscentrum van Kampenhout extra leven in te blazen is het voorzien van bijkomende woongelegenheden. Dat brengt nieuwe bewoners naar het centrum die ook van de aanwezige en uit te breiden voorzieningen gebruikmaken.

We zien die nieuwe wooneenheden hoofdzakelijk in de vorm van compacte eengezinswoningen met een kleine private of collectieve tuin. Daarnaast zien we kansen voor nieuwe collectieve, coöperatieve en/of intergenerationele woonvormen, zoals cohousing, zorgwonen of kangoeroewonen.

Het aantal woonlagen blijft in de dorpskern beperkt tot twee. Enkel op de plekken waar nieuwe gemengde woonprojecten gerealiseerd kunnen worden, kan het aantal bouwlagen/woonlagen naar drie of uitzonderlijk vier verhoogd worden. Dat steeds op voorwaarde dat de bovenste verdieping als teruggetrokken verdieping gerealiseerd wordt. Het lokaal bestuur duidt een beperkt aantal zones aan waar een hoger aantal bouwlagen toegelaten kan worden. In die gebieden geldt dat ze steeds als een geheel ontworpen en ontwikkeld moeten worden en zich in de schaal en typologie van het dorpscentrum moeten inpassen.

Geef je feedback over deze kapstok

Ontdek de volgende kapstok

Overzicht van alle kapstokken