7. Ruimte voor fietsers en voetgangers

Om de aantrekkingskracht van het dorpscentrum te verhogen, zetten we in op een duurzaam mobiliteitsverhaal. Gezien de schaal en de grootte van het centrum mikken we daar in de eerste plaats op een ontsluiting voor voetgangers en fietsers.

Vanuit die ambitie willen we een zo comfortabel mogelijke en doorlopende voetgangerszone aanleggen. Dat betekent een voldoende brede voetgangerszone in vlakke materialen en goed aangeduide en comfortabele oversteekplaatsen.

We besteden daarnaast aandacht aan de verbetering en, waar mogelijk, uitbreiding van het netwerk van voetwegen. Zo willen we onder andere voetweg 79 terug openmaken vanaf de Grote Pastorie tot aan de Kapelwegel en willen we ook een voetgangersverbinding creƫren naar de Kerkstraat via de site van de cartonnage. Voetweg 80 willen we ter hoogte van het woonzorgcentrum opnieuw doortrekken tot op het Gemeenteplein.

Ten slotte streven we ernaar om het gehele dorpscentrum fietsvriendelijk in te richten met vlotte en veilige verbindingen naar de open ruimte en de omliggende dorpen. We doen dit onder andere door fietsstraten aan te leggen.

Geef je feedback over deze kapstok

Ontdek de volgende kapstok

Overzicht van alle kapstokken