Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

8. Een betere organisatie van gemotoriseerd verkeer

De auto blijft nog steeds welkom in Kampenhout-Centrum maar moet zijn snelheid en rijstijl aanpassen aan het tempo van voetgangers en fietsers.

In het dorpscentrum verlagen we de snelheid tot 30km/uur en er geldt een tonnagebeperking van 3,5 ton vanaf de Haachtsesteenweg tot aan de grenzen van de compact afgebakende dorpskern.

Daarnaast willen we de verkeers- en parkeerdruk op het Gemeenteplein verminderen en het plein aantrekkelijker maken als verblijfsgebied. Daarvoor verplaatsen we een deel van de parkings naar verschillende locaties op korte afstand van het Gemeenteplein.

We maken van de Stationsstraat een éénrichtingsstraat vanaf de Warandestraat. Het doel is om een aangename zone te maken voor voetgangers- en fietsers naar de bushalte ‘Kampenhout Oud Station’. Die wordt namelijk vaak gebruikt door jongeren.

De as Stationsstraat - Tiendeschuurstraat tot aan de kruising met de Kerkstraat krijgt een verkeersluwe inrichting als fietsstraat. Die moet voor een veilige ontsluiting van de basisschool Spectrum Kampenhout zorgen.

Geef je feedback over deze kapstok

Terug naar kapstok 1

Overzicht van alle kapstokken