Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Geef je mening over ontwerp beleidsvisie Kampenhout-Centrum

Vanaf nu kan je online jouw mening laten horen over het ontwerp van beleidsvisie voor Kampenhout-Centrum dat we in het kader van ‘Kampenhoudt van U’ opstelden. Dat is de voorlaatste stap in het participatieve planproces dat in 2018 onder de naam ‘Kleur mee de toekomst’ startte.

Je herinnert je vast nog dat we in oktober 2021 een werfkeet met liefhebberscafé in Kampenhout-Centrum neerpootten. Daar was je welkom om al je suggesties en verbeteringen voor het centrum aan ons te bezorgen. Op basis daarvan en na aanvullend onderzoekswerk formuleerden we een ontwerp van beleidsvisie voor Kampenhout-Centrum.

Die beleidsvisie hangen we aan acht kapstokken of thema’s op. Daarin doen we een aantal ruimtelijke voorstellen om Kampenhout-Centrum aantrekkelijker te maken voor wonen, werken, handel en horeca:

  1. een compact afgebakende dorpskern in een waardevolle open ruimte;
  2. een dorpskern met typerende historische en dorpse kwaliteiten;
  3. een robuust en veerkrachtig groen-blauw netwerk;
  4. ruimte voor allerlei gemeenschapsvoorzieningen;
  5. een aangename dorpskern met ruimte voor verschillende vormen van handel en horeca;
  6. ruimte voor bijkomende woningen;
  7. ruimte voor fietsers en voetgangers;
  8. betere organisatie van gemotoriseerd verkeer.

Laat van je horen!

Begin oktober 2022 kon je de beleidsvisie al in De Krop ontdekken tijdens onze dialoogmarkt. Vanaf nu tot eind maart 2023 kan je ze ook volledig online doornemen. Sterker nog, formuleer per thema jouw opmerkingen of suggesties. Daarmee gaan we nadien aan de slag om tot een definitieve versie te komen.

Of kom je liever langs?

Pen je jouw mening liever op papier neer? Ook dat kan! Spring tijdens de openingsuren bij ons binnen in:

Daar vind je feedbackkaartjes die je ter plaatse kan invullen. Wij horen graag van jou!

 

Deel op facebook
Deel op twitter