Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

8 kapstokken om onze ambitie concreet te maken

Om onze ambitie te realiseren zal er op verschillende beleidsdomeinen parallel en in synergie gewerkt moeten worden. Een integraal beleid is dan ook noodzakelijk. We bouwen de beleidsvisie dan ook op aan de hand van verschillende kapstokken die telkens focussen op een bepaalde thematiek.

Ontdek de verschillende kapstokken en laat je stem horen!

  1. een compacte dorpskern in waardevolle open ruimte
  2. een kern met typerende historische en dorpse kwaliteiten
  3. een robuust en veerkrachtig groen-blauw netwerk
  4. ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen
  5. een aangename kern met ruimte voor handel en horeca 
  6. een woonkern met ruimte voor bijkomende woningen
  7. ruimte voor fietsers en voetgangers
  8. een betere organisatie van gemotoriseerd verkeer
Deel op facebook
Deel op twitter